پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

تلفن

شماره تماس: ۰۴۴۳۱۰۰ داخلي ۱۳۰ الی ۱۳۵
شماره همراه : ۰۹۱۲۰۹۱۴۶۱۵

نشانی

آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، کیلومتر 2 جاده ترانزیتی بازرگان به ماکو، ساختمان شماره یک.
کدپستی: 5867113115.

ارسال پیام

شما می توانید ضمن تکمیل مشخصات و اطلاعات تماس، پیام خود را برای روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو ارسال نمایید.

(بدیهی می باشد اطلاعات شخصی و تماس شما، تجمیع نگردیده و مورد استفاده مجدد قرار نخواهد گرفت)

ارتباط با روبط عمومی

"*" indicates required fields

مشخصات*
لطفا موضوع مورد نظر خود را به اختصار در این بخش وارد نمائید.
لطفا قبل از ارسال تیک (من ربات نیستم) را انتخاب نمائید.