پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

مزايده عمومی ۶ قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد 6 قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی را با استناد به بند 24 صورتجلسه مورخ 12/06/1398 هیأت مدیره، برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از متقاضيان محترم دعوت مي گردد مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

 • دستگاه مزایده گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
 • موضوع مزایده: فروش 6 قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهر ماکو
 • مبلغ تضمين شركت در مزایده : تضمين شركت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه هر قطعه تفکیکی تعیین گردیده است که بایستی مطابق جدول ذیل به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، برای هر قطعه به صورت جداگانه واریز گردیده و ارائه گردد.
 • هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال
 • مهلت واریز وجه خريد اسناد مزایده: به مدت ده روز کاری از زمان چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ 24/09/1399 لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
 • آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های 22/09/1399و 24/09/1399 در روزنامه “………..” چاپ می گردد.

 

 • نحوه دريافت اسناد مزایده: پس از واريز مبلغ 500،000 ریال به حساب شماره 5419926396 بانک ملت، شعبة بازرگان بهنام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش بانکی واریزی را پس از اخذ تائیدیه واحد امور مالی سازمان، به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل داده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
 • نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه کمیسیون معاملات.
 • مهلت ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ میباشد.
 • تاریخ، مکان و نحوه بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در ساختمان شماره 2 سازمان، بازگشایی خواهند گردید.

تبصره 1: حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره 2: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

تبصره 3: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3100-044، داخلی 331، سرکار خانم مهندس آیرملو (دبیرکمیسیون معاملات سازمان) تماس حاصل فرمائید.
 • هزینه چاپ آگهی ها در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده می باشد.

http://www.makufz.org/tenders/agentType/View/PropertyID/494

تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

قیمت کل

(ریال)

قیمت هر مترمربع(ریال) مساحت

(m2)

کاربری مشخصات قطعه ردیف
261،000،000 5.220.000.000 29.000.000 180 پلاک 4743 فرعی از 16 اصلی 322 1
261،000،000 5.220.000.000 29.000.000 180 پلاک 4750 فرعی از 16 اصلی 329 2
252.000.000 5.040.000.000 28.000.000 180 پلاک 4751 فرعی از 16 اصلی 330 3
252.000.000 5.040.000.000 28.000.000 180 پلاک 4752 فرعی از 16 اصلی 331 4
252.000.000 5.040.000.000 28.000.000 180 پلاک 4755 فرعی از 16 اصلی 334 5
252.000.000 5.040.000.000 28.000.000 180 پلاک 4757 فرعی از 16 اصلی 336 6

 

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین