پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

مزایده عمومی 11 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو و تجدید مزايده عمومی 6 قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد با استناد به بند 24 صورتجلسه نشست 119 و صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۹۹/۱۰۰/۱/۱۱۶۲۵ مورخ۹۹/۱۰/۲۰ ، چهار قطعه باقیمانده از مزایده عمومی «فروش 6 قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهرستان ماکو» را تجدید نماید،

همچنین بر اساس بند 5 صورتجلسه نشست 140 هیأت مدیره محترم سازمان، فروش 11 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو را نیز برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در ذیل، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛

لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل می آید در صورت تمایل، مطابق شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

1- دستگاه مزایده گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
2- موضوع مزایده: مزایده عمومی « 11 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو» و تجدید مزايده عمومی «6 قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهرستان ماکو»

3- مبلغ تضمين شركت در مزایده : تضمين شركت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه هر قطعه تفکیکی تعیین گردیده است که بایستی مطابق جدول به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، برای هر قطعه به صورت جداگانه واریز گردیده و ارائه گردد.

4- هزینه خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 5419926396 بانک ملت، به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو

5- مهلت واریز وجه خريد اسناد مزایده: از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۳ لغایت ۹۹/۱۱/۲۹

– آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۹۹/۱۱/۱۱ و ۹۹/۱۱/۱۳ در روزنامه استانی “آبشار” چاپ می گردد.

6- نحوه دريافت اسناد مزایده: پس از واريز هزینه اسناد مزایده، بایستی اصل فیش بانکی واریزی را پس از اخذ تائیدیه واحد امور مالی سازمان، به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل داده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

7- نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی.

8- مهلت ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ می باشد
.
9- تاریخ، مکان و نحوه بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک سازمان، بازگشایی خواهند گردید.

تبصره 1: حضور هر يك از مزایده گران یا يك نفر نماينده از طرف ایشان، در جلسه افتتاح پاکات (با مدارک شناسایی و رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره 2: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

تبصره 3: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

11- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3100-044، داخلی 331، سرکار خانم مهندس آیرملو (دبیرکمیسیون معاملات سازمان) تماس حاصل فرمائید.

12- کلیه هزینه های مربوط به اطلاع رسانی های مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار و … برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

 

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین