پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

آگهی تجدید مزایده عمومی « 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو» 

آگهی تجدید مزایده عمومی « 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد با استناد به بند 5 صورتجلسه نشست 140 و صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره۹۹/۱۰۰/۱/۱۴۱۶۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳، «8 قطعه باقیمانده از مزایده عمومی فروش 11 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو » را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل تجدید نماید، تا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛
لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل می آید در صورت تمایل، مطابق شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

1- دستگاه مزایده گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

2- موضوع مزایده: تجدید مزایده عمومی « 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

3- مبلغ تضمين شركت در مزایده : تضمين شركت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه هر قطعه تفکیکی تعیین گردیده است که بایستی مطابق جدول به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، برای هر قطعه به صورت جداگانه واریز گردیده و ارائه گردد.

4- هزینه خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 5419926396 بانک ملت، به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو

5- مهلت واریز وجه خريد اسناد مزایده: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

– آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های۱۴۰۰/۰۳/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در روزنامه جهان افتصاد چاپ می گردد.

6- نحوه دريافت اسناد مزایده: پس از واريز هزینه اسناد مزایده، بایستی اصل فیش بانکی واریزی را پس از اخذ تائیدیه واحد امور مالی سازمان، به دبیرخانه معاونت عمرانی تحویل داده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

7- نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی.

8- مهلت ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ می باشد.

9- تاریخ، مکان و نحوه بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک سازمان، بازگشایی خواهند گردید.

تبصره 1: حضور هر يك از مزایده گران یا يك نفر نماينده از طرف ایشان، در جلسه افتتاح پاکات (با مدارک شناسایی و رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره 2: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

تبصره 3: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

11- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3100-044، داخلی 227، آقای مهندس باقری (دبیرکمیسیون معاملات سازمان) تماس حاصل فرمائید.

12- کلیه هزینه های مربوط به اطلاع رسانی های مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار و … برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

جدول مشخصات  « 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

تضمین شرکت در مزایده (ریال) قیمت کل

(ریال)

قیمت پایه هر مترمربع(ریال) مساحت

(m2)

نشانی ملک مشخصات قطعه ردیف
 1,518,790,000 30،375،800،000 140،000،000 216.97 شهرک ولیعصر، بلوار جانبازان پلاک 5147 فرعی از 16 اصلی 1
 1,153,740,000 23،074،800،000 120،000،000 192.29 شهرک ولیعصر، خ فارابی پلاک 1003 فرعی از 16 اصلی 2
 792,000,000 15،840،000،000 80،000،000 198 شهرک ولیعصر، خ فارابی، خ صائب تبریزی پلاک 1229 فرعی از 16 اصلی 3
 833,000,000 16،660،000،000 85،000،000 196 شهرک ولیعصر، خ فارابی، خ صائب تبریزی پلاک 1225 فرعی از 16 اصلی 4
 792,000,000 15،840،000،000 80،000،000 198 شهرک ولیعصر، خ فارابی، خ صائب تبریزی پلاک 1231 فرعی از 16 اصلی 5
 702,000,000 14،040،000،000 65،000،000 216 بلوار رسالت خیابان مولوی پلاک 498 فرعی از 2 اصلی

 

6
 702,000,000 14،040،000،000 65،000،000 216 بلوار رسالت خیابان مولوی پلاک 499 فرعی از 2 اصلی 7
 702,000,000 14،040،000،000 65،000،000 216 بلوار رسالت خیابان مولوی پلاک 500 فرعی از 2 اصلی 8

 

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین