مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با اعلام این مطلب در گفتگو با تعاون آنلاین افزود: توجه دولت به تعاونی‌های در سال های اخیر افزایش یافته است از این رو برنامه‌های ویژه‌ای برای گسترش فعالیت تعاونی‌ها در مناطق آزاد نیز در دستور کار قرار دارد .

وی با  اشاره به اینکه فعالیت شرکت‌های دولتی و خصوصی و تعاونی در مناطق آزاد با امکانات ویژه ای مواجه هستند، گفت: برای افزایش فعالیت تعاونی ها دو نشست با معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور آقای کبیری برگزار کردیم و قرار شد از اعتباراتی که قرار است به بخش تعاونی اختصاص یافته است، برای گسترش فعالیت تعاونی های کشاورزی در ماکو و ارس تخصیص یابد.

به گفته وی این دو منطقه موقعیت ممتازی برای فعالیت‌های کشاورزی را دار هستند و تخصیص اعتبار برای گسترش فعالیت بخش تعاون شرایط خاصی برای بخش کشاورزی و تعاون، توامان ایجاد خواهد کرد.

بانک با دعوت از بخش تعاون برای فعالیت در مناطق آزاد و استفاده از فرصت های ویژه این مناطق گفت:خوشبختانه تمرکز دولت بر بخش تعاون افزایش یافته است و همین امر نوید بهبود وضعیت در این حوزه را می دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پاسخ به این سئوال که تعاونی ها در مناطق آزاد بیشتر در چه حوزه هایی فعالیت می کنند؟ گفت: تعداد تعاونی‌های فعال کم نیست البته بیشتر در حوزه صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند به عنوان مثال واحدهای تعاونی موفقی در حوزه تولید دستکش های طبی و … در حال فعالیت هستند.

وی پیش بینی کرد شرایط برای بخش تعاون، با افزایش توجه دولت و سایر بخش‌ها به این حوزه در سال های پیش‌رو افزایش یابد.