پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی در جذب سرمایه‌گذار نقش بسزایی دارد

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه منطقه آزاد چابهار یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور به شمار می‌رود، گفت: برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی در جذب سرمایه‌گذار نقش بسزایی دارد

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی به پاکستان؛ دکتر عبدالملکی با اشاره به اینکه منطقه آزاد چابهار یکی از این 18 منطقه و به نوعی قدیمیترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود، افزود: منطقه آزاد چابهار در سال 72 راهاندازی شد و طی سال‌های اخیر محدوده این منطقه توسعه پیدا کرد و در مرز ریمدان یک سایت جدید به عنوان پهنه منفصل به منطقه آزاد چابهار اضافه شد که در مرز پاکستان قرار دارد.

وی منطقه آزاد چابهار را از چند جهت برای اقتصاد ملی ایران حائزاهمیت عنوان کرد و در توضیح مزایای این منطقه گفت: چابهار تنها منطقه بندری اقیانوسی کشور است و به صورت مستقیم به اقیانوس هند دسترسی دارد. همچنین عمق مناسب آب در این منطقه باعث میشود که کشتیهای بزرگ در این بندر به راحتی پهلوگیر بگیرند. 

دکتر عبدالملکی در خصوص مزیت دیگر منطقه آزاد چابهار گفت: این منطقه یکی از نقاط کانونی و بسیار مهم برای ترانزیت جمهوریاسلامیایران محسوب میشود؛ چه از لحاظ کالاهایی که از شرق دنیا برای مصرف در ایران حمل میشود و چه کالاهایی که ترانزیتی و عبوری هستند و تنها از سرزمین ایران عبور میکنند. این کالاها از مرز چابهار به کشور وارد میشوند و از طریق سایر مرزها از جمله سرخس در شمالشرق کشور، امیرآباد در شمال کشور، انزلی در شمالغرب کشور، ماکو و ارس و یا سایر مناطق دیگر از کشور خارج میشود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور این منطقه را منطقه بسیار مهمی قلمداد کرد و گفت: منطقه آزاد چابهار همچنین کریدور جنوب به شمال، جنوب به شمالغرب و جنوب به شمال شرق را تکمیل میکند و از این لحاظ نیز بسیار مهم و حائزاهمیت است. 

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه آزاد چابهار اشاره کرد و گفت: در طول یکسال اخیر اتفاقات بسیار مهمی در منطقه آزاد چابهار روی داده است. از جمله اینکه خط کشتیرانی کشتیهای کانتینتربر بین چابهار و کشورهای هند و چین راهاندازی شده است و ماهانه بیش از هزار کانتینر از طریق این خطوط کشتیرانی به چین حمل میشود.

وی در ادامه ازود: از طرف دیگر غیر از مباحث لجستیکی و ترانزیتی؛ منطقه چابهار در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنایع پتروشیمی است و واحدهای پتروشیمی بسیار بزرگی در این منطقه در حال راه‌اندازی است. همچنین کارخانههایی در حوزه فولاد و سایر صنایع در این منطقه در حال احداث و بهرهبرداری است. 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در ادامه به ظرفیتهای کشور پاکستان اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن منطقه آزاد چابهار در مرز ایران و پاکستان ظرفیتهای بسیار ویژهای را برای این منطقه ایجاد کرده است؛ چراکه پاکستان کشور بسیار پر ظرفیتی است و بازار مصرف بسیار بزرگی دارد. بنابراین بخش زیادی از این بازار که از تنوع بسیار زیادی هم برخوردار است را می‌توانیم با تامین کالاها از تمام سرزمین ایران به مقصد کشور پاکستان و از طریق منطقه آزاد چابهار و مرز ریمدان تامین کنیم.

وی در ادامه افزود: در همین راستا نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای صادراتی به پاکستان که اواخر این هفته در منطقه آزاد چابهار برگزار میشود؛ در جهت معرفیفرصتهای سرمایهگذاری ایران به کشور پاکستان فرصت بسیار خوبی است. ضمن‌آنکه این نمایشگاه باعث می‌شود منطقه آزاد چابهار در پیشرفت اقتصادی کشور از لحاظ گشایش بازارهای بکر کشور پاکستان برای تمام محصولات تولیدی در ایران نقش‌آفرینی کند. 

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه صادرات کشور از طریق مناطق آزاد به سه شیوه انجام می‌شود، گفت: امسال نوع چهارم صادرات را در دستور کار خود قرار دادیم. سه نوع صادراتی که قبلا در کشور وجود داشت؛ صادرات محصولات خود مناطق آزاد به خارج از کشور، صادراتمجدد و صادرات ترانزیتی بود و نوع چهارم صادرات که طی کمتر از یکسال اخیر روی آن برنامهریزی کرد‌ه‌ایم؛ بازاریابی صادراتی در مناطق آزاد برای محصولات تولیدی در سرزمین اصلی است.

وی در این خصوص گفت: در این شیوه مناطق آزاد برای بازاریابی صادراتی محصولاتی که در سایر مناطق ایران و در سرزمین اصلی کشور تولید میشود؛ کمک بسزایی هستند. در همین راستا نمایشگاهی که اواخر هفته در منطقه آزاد چابهار با هدف معرفی فرصتها و توانمندیهای صادراتی ایران به مقصد پاکستان برگزار می‌شود؛ یکی از این پروژههاست که در راستای کمک به بازاریابی صادراتی برای محصولات تولیدی در سرزمین اصلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 

دکتر عبدالملکی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبات هیات‌وزیران ریاست شورایعالی مناطق آزاد کشور بر عهده رئیسجمهور است؛ توجه بسیار ویژهای به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دارند و این مناطق به عنوان پیشران اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. در همین راستا شورایعالی مناطق آزاد به دلیل مزایای منطقه آزاد چابهار و اهمیتی که دارد؛ توجه ویژهای به این منطقه دارد. 

مشاور رئیس‌جمهور همچنین گفت: مهمترین اقداماتی که شورایعالی مناطق آزاد برای حمایت از این مناطق دارد؛ بحث مصوباتی است که جهت تسهیل امور اداری و مقررات مربوط به بخش‌های مختلف کشور براینقش‌آفرینی بهتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شورایعالی مناطق آزاد تعیین می‌شود و برای همه عزیزان در دولت لازمالاجراست. این مهمترین کاری است که انجام میشود.

دکتر عبدالملکی در ادامه یکی دیگر از فواید نمایشگاهبینالمللی توانمندیهای صادراتی که اواخر هفته در چابهار برگزار میشود را جذب سرمایه‌گذار اعلام کرد و گفت: جدا از بحث بازاریابی صادراتی برای محصولات تولیدی چابهار و همینطور محصولات تولیدی سراسر ایران به کشور پاکستان؛ جذب سرمایهگذار است.

وی در توضیح این موضوع گفت: در نمایشگاه بینالمللی اوراسیا تقاضای بسیار زیادی برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران دریافت شد که بخشی از این تقاضاها از کشور پاکستان بود. در واقع تجار و فعالان اقتصادی پاکستانی که از ایران محصولاتی را به این کشور منتقل و صادر میکنند؛ بعضا علاقهمند هستند که در مناطق آزاد ایران اقدام به سرمایهگذاری کنند و همان محصولات را در مناطق آزاد ایران تولید و سپس صادر کنند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه این وضعیت در سایر مناطق آزاد کشور نیز وجود دارد، گفت: در منطقه آزاد چابهار هم این فرصت وجود دارد که این نمایشگاه میتواند به معرفی بستههای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران به خصوص منطقه آزاد چابهار به سرمایهگذاران پاکستانی کمک بسزایی داشته باشد.

دکتر عبدالملکی در ادامه با اشاره به اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ابتکار به خرج دادیم، تاکید کرد: از اوایل سالجاری یکهزار بسته سرمایهگذاری به ارزش 900 هزار میلیارد تومان معادل 20 میلیارد یورو تولید و در رویدادهای مختلف بینالمللی از طریق مناطق آزاد کشور به متقاضیان عرضه شد. 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با تاکید بر اینکه بیش از 100 بسته از این هزار بسته مربوط به منطقه آزاد چابهار بود، تصریح کرد: بیش از 50 هزار میلیارد تومان ارزش این بسته سرمایهگذاری است که تقاضای بسیار خوبی را جذب کرده است. در نمایشگاه پیش‌رو نیز بستههای سرمایهگذاری چابهار و سایر مناطق عرضه خواهد شد و این فرصت در اختیار سرمایهگذاران و تجار پاکستانی قرار خواهد گرفت تا با این بستهها آشنا شوندو در صورت تمایل اقدام به سرمایهگذاری کنند.

دکتر عبدالملکی در خصوص میزان استقبال از این نمایشگاه گفت: پیشبینی می‌شود که استقبال بسیار خوبی از این نمایشگاه خواهد شد. هم از طرف فعالان اقتصادی که در مناطق آزاد ایران فعال هستند، هم از سوی فعالان اقتصادی که در سرزمین اصلی مشغول فعالیت و تولید هستند و هم از طرف فعالان اقتصادی و تجار و سرمایهگذاران و بازرگانان پاکستانی از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی به پاکستان استقبال بسیار خوبی خواهد شد.

مشاور رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ظرفیتهای همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری تولید و تجارت بین دو کشور ایران و پاکستان بسیار زیاد است، در پایان گفت: به نظر من این رویداد یک نقطه شروع جدید و بسیار مهم است و ما برای برای توسعه تجارت با کشور پاکستان در منطقه آزاد چابهار و به خصوص در مرز ریمدان برنامههای اساسی داریم؛ بنابراین میتوان پیشبینی کرد که از محل منطقه آزاد چابهار ارتباطات بسیار خوبی با کشور پاکستان طی سالهای آینده پیشرو خواهیم داشت.

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین