پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

مقررات و تدابير اتخاذ شده به منظور ورود و خروج كاميونها از مرزهاي تركيه، با توجه به شيوع ويروس كرونا

به دلیل همه گیری ویروس کرونا (19-Covid عبور از گذرگاه های مرزی ما با بسیای از کشورها متوقف و ورود شهروندان بسیاری از کشورها به کشورما ممنوع شده است . همچنین در بخشنامه هایی که صادر کرده ایم اعلام شده است که به منظور ادامه تجارت خارجی مقررات و اصول ورود و خروج افراد مربوطه و به ویژه رانندگان کامیون ها که ورود و خروج آنها به کشور اجباری است مطابق با نظرات وزارت بهداشت و وزارت تجارت تعیین می شود .

در این چارچوب به منظور تجارت بین المللی به جز ورود /خروج از گذرگاه های مرزی با ایران و عراق ( از گذرگاه های مذکور تنها راننده های کامیون های خارجی و به شرط عدم ورود مجدد می توانند خارج شوند) وسایل نقلیه و رانندگانی که به شکل ترانزیت از کشور ما عبور خواهند کرد و رانندگان و وسایل نقلیه ای که به کشور ما ورود/ خروج خواهند کرد تنها در صورت تأمین شرایطی که در زیر به آن اشاره شده است اجازه عبور داده خواهد شد.

A – وسایل نقلیه و رانندگانی که به طور ترانزیت از ترکیه عبور خواهند کرد

1- درچارچوب تدابیر مربوط به مبارزه با ویروس کرونا، کنترل سلامتی و گزارش پزشکی توسط واحدهای پزشکی و درمانی انجام خواهد شد و به فرد افرادی که علائم بیماری مذکور در آنها مشاهده شود اجازه عبور داده نخواهد شد..

2 – وسایل نقلیه ای که وارد می شوند تحت ضد عفونی قرار خواهند گرفت.

3- استفاده از ماسک توسط رانندگان در نقاطی که استراحت خواهند کرد و با افراد دیگر در تماس خواهند بود ضروری بوده و برای آنها در طول مدت عبور از کشور در درون وسیله نقلیه به اندازه کافی ماسک، مواد ضد عفونی کننده و مواد غذایی تأمین خواهد شد.

4 – مسیر و نقاط استراحت وسایل نقلیه ای که از کشور به طور ترانزیت عبور خواهند کرد از سوی ادارات گمرک تعیین خواهد شد و کلیه وسایل نقلیه مذکور از طریق سیستم ردیابی وسایل نقلیه ردیابی شده و خروج آنها از دورترین گذرگاه مرزی ظرف مدت 36 ساعت و از گذرگاه های دیگر نیز ظرف 24 ساعت تأمین خواهد شد. (این مدت زمان ها با توجه به وضعیت جاده، شرایط آب و هوایی، تراكم در ادارات گمرک و غیره … از سوی ادارات گمرک ذیربط تا 48 ساعت قابل تمدید می باشد)

5- در رابطه با نقاط استراحت که از سوی ادارات گمرک تعیین خواهد شد، کلیه تدابیر بهداشتی و ایمنی از سوی استانداری ها / فرمانداری ها اتخاذ خواهد شد.

6- در دروازه های ورودی از سوی واحدهای وزارت کشور از رانندگانی که از ترکیه به شکل ترانزیت عبور خواهند کرد برای عدم توقف و انتظار آنها در مسیر بجز در موارد ضروری یک تعهدنامه دریافت خواهد شد و به آنها اطلاع رسانی خواهد شد که در صورت عدم رعایت این تعهدنامه مطابق قانون بهداشت عمومی مجازات خواهند شد.

7 – پیش از موافقت با ورود وسایل نقلیه به ترکیه، در خصوص پذیرش آنها از سوی کشوری که با عبور از ترکیه وارد آن خواهند شد اطمینان حاصل خواهد شد و در صورت عدم پذیرش وسایل نقلیه مذکور از سوی کشوری که وارد آن خواهند شد، اجازه ورود آنها به ترکیه داده نخواهد شد.

B – رانندگانی که وارد ترکیه خواهند شد:

1- در چارچوب تدابیر مربوط به مبارزه با ویروس کرونا، کنترل سلامتی و گزارش پزشکی توسط واحدهای پزشکی و درمانی انجام خواهد شد و به فرد افرادی که علائم بیماری مذکوردر آنها مشاهده شود اجازه عبور داده نخواهد شد.

2- وسایل نقلیه ای که وارد می شوند تحت ضد عفونی قرار خواهند گرفت.

3- به رانندگان ضرورت استفاده از ماسک در نقاطی که استراحت خواهند کرد و با افراد دیگر در تماس خواهند بود و نیز لزوم مجهز بودن آنها به ماسک، مواد ضد عفونی کننده و مواد غذایی به اندازه کافی در طول مسير ابلاغ خواهد شد، و همچنین از سوی واحدهای وزارت کشور به آنها اعلام خواهد شد که در صورت لزوم نقاط استراحت آنها از سوی دولت تعیین شده و همراه با اسکورت مسیر را طی خواهند کرد.

الف – به رانندگان ترک نیز پس از معاینه از سوی واحدهای پزشکی وزارت بهداشت ترکیه و امضای تعهدنامه ای مبنی بر موافقت آنها با قرنطيه 14 روزه در منزل اجازه ورود به کشور داده خواهد شد و اطلاعات هویتی و محل اقامت آنها نیز به منظور انجام کنترل های لازم به اداره بهداشت و درمان استانی که در آنجا اقامت دارند ابلاغ خواهد شد.

ب – اگر رانندگان از اتباع خارجی باشند، حمل و نقل با تغییر راننده و یا تریلر بار در منطقه ایزوله شده انجام می شود و در صورت عدم امکان، به این افراد تنها پس از سپری کردن یک دوره قرنطينه 14 روزه اجازه ورود به کشور داده خواهد شد.

ج – برای رانندگان خارجی که به کشور ما بار حمل می کنند، مسیر و حداکثر زمانی که در ترکیه خواهند بود از سوی ادارات گمرک و با توجه به وضعیت جاده، شرایط آب و هوایی و تراكم در اداره گمرک تعیین خواهد شد و در نقاط استراحت وسایل نقلیه مذكور كلیه تدابیر بهداشتی و ایمنی از سوی استانداری فرمانداری های ذیربط اتخاذ خواهد شد. از رانندگان خارجی که به آنها اجازه ورود به کشور داده می شود از سوی واحدهای وزارت کشور برای عدم توقف و انتظار آنها در مسیر بجز در موارد ضروری یک تعهدنامه دریافت خواهد شد و به آنها اطلاع رسانی خواهد شد که در صورت عدم رعایت این تعهدنامه مطابق قانون بهداشت عمومی مجازات خواهند شد.

د- به وسایل نقلیه/ رانندگان خارجی که برای کشور ما مواد ضروری از جمله دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی حمل می کنند، در صورت عدم امکان تغییر راننده و با تریلر / بار، تنها به شرط انجام کنترل و بررسی های پزشکی و اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم بدون سپری کردن دوران قرنطينه 14 روزه اجازه ورود داده خواهد شد.

ه- رانندگانی که از اتباع بلغارستان، آذربایجان، نخجوان و گرجستان هستند، در مناطق ایزوله شده ای که تعيين خواهد شد بدون نیاز به سپری کردن دوران قرنطينه 14 روزه و پس از انجام کنترل های پزشکی و ضد عفونی وسایل نقلیه آنها می توانند به کشور ما وارد شوند. در محدوده این بخشنامه ، بخشی از این بخشنامه ماده 4 مطابق با مسیری که طی می کنند اعمال می شود. در رابطه با رانندگانی که در چارچوب این ماده به کشور ما بار حمل خواهند کرد، ماده های موجود در بخش A این بخشنامه اجرا خواهد شد و ماده 4 نیز مطابق با مسیری که طی می کنند اجرا خواهد شد.

C – رانندگانی که از ترکیه خارج خواهند شد:

1- مطابق بند) آ (ماده 3 بخش B این بخشنامه به رانندگان ترک در صورت تشخیص عدم سپری کردن دوران قرنطينه 14 روزه توسط آنها، اجازه خروج داده نخواهد شد.

2- از رانندگان ترک در گذرگاه های خروجی به همراه داشتن ماسک، مواد ضد عفونی کننده و مواد غذایی که برای مدت طولانی كفایت داشته باشد درخواست خواهد شد . همچنین به این رانندگان برای حفظ فاصله اجتماعی در ارتباط با افراد در کشورهای مقصد و بازگشت فوری آنها به کشور پس از تخلیه بار هشدار داده خواهد شد .

3 – برای خروج رانندگان خارجی از ترکیه نیز رعایت و یا عدم رعایت قواعد و مقررات مندرج در این بخشنامه کنترل خواهد شد و در صورت تشخیص عدم رعایت این مقررات، رانندگان از سوی واحدهای وزارت کشور ترکیه مجازات شده و از ورود مجدد آنها به ترکیه ممانعت به عمل خواهد آمد.

 D: مقررات مربوط به سفرهای رورو:

1- در چارچوب حمل و نقل رورو، تنها حمل و نقل تریلر/كانتينر انجام خواهد شد و به حمل و نقل مسافر و یا وسیله نقلیه اجازه داده نخواهد شد .در مواردی که بنا به تشخیص دفتر استانداری در بندر استخدام راننده ضروری دانسته شود، كلية مقررات و قواعد مندرج در این بخشنامه شامل ورود و خروج این رانندگان از کشور نیز خواهد بود و این مورد از سوی دفتر استانداری در بندر به اطلاع رانندگان خواهد رسید.

2- از سوی مسئولین دفتر استانداری در بندر به ناخدای کشتی و مسئولین دیگر، ضرورت تأمين جداسازی و فاصله اجتماعی در بین رانندگانی که مطابق ماده 1 با سوار شدن آنها به کشتی موافقت خواهد شد با پرسنل کشتی و یا مسافران دیگر ابلاغ خواهد شد.

3 – کامیون هایی که با کشتی های رورو به کشور ما می آیند پیش از تحویل به رانندگان شان به طور كامل از جمله کابین راننده ضد عفونی خواهند شد.

4- در رابطه با تدابیر فوق ضمن همکاری با کلیه نهادها و سازمان هایی که از سوی استاندار فرماندار و دفتر استانداری در گذرگاه مرزی موظف واقع شده اند و در چارچوب قواعد مقررات مربوطه دیگر تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.

خواهشمند است در رابطه با تدابیر فوق، با همکاری با کلیه نهادها و سازمان هایی که از سوی استاندار فرماندار و دفتر استانداری در گذرگاه مرزی مؤظف واقع شده اند و در چارچوب سایر مقررات قانونی تصميمات لازم اتخاذ و برنامه ریزی های لازم بدون هیچگونه مشکل بلافاصله انجام شود.

سليمان سویلو – وزیر کشور ترکیه

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین