پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

آگهی مناقصه آماده سازی اراضی شهرک صنایع نیمه سنگین و سنگ منطقه آزاد ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد « آماده سازی اراضی شهرک صنایع نیمه سنگین و سنگ منطقه آزاد ماکو» را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای، به شرکتهای پیمانکاری واجد شرايط واگذار نمايد؛ لذا از متقاضيان محترم دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 • دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری_ صنعتی ماکو
 • مهندس مشاور : مهندسین مشاور گاماسیاب
 • موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :

انجام کلیه عملیات راهسازی مشتمل بر سنگ برداری، خاک برداری، خاک ریزی، تهیه و اجرای اساس، زیر اساس و آسفالت معابر و همچنین تامین مصالح و تجهیزات، حمل، نصب، تست و راه اندازی کلیه تاسیسات زیربنایی شهرک از جمله معابر، سیستم جمع آوری آبهای سطحی، سیستم تامین و توزیع آب، برق، مخابرات، گاز، خطوط جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب به همراه آموزش پرسنل بهره بردار می باشد.

 • محل اجراي پروژه : منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو – شهرک صنایع نیمه سنگین و سنگ منطقه آزاد ماکو
 • برآورد اوليه پروژه: براساس فهارس بهای پایه سال 1399، با اعمال ضرايب قانونی به مبلغ کل 039.465.257.180 (یك هزار و سی و نه میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار و یكصد و هشتاد) ريال.
 • مدت اجراي پروژه : سی و شش (36) ماه شمسی و دوره تضمین شصت (60 ) ماه شمسی می باشد.
 • رشته و گروه پيمانكار : داشتن حداقل صلاحيت پيمانکاری در رشته های راه و ترابری پاية سه ( 3 ) و آب پاية چهار ( 4 ).
 • مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان  000.000.000 (بیست و چهار میلیارد) ريال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
 • قيمت اسناد مناقصه: مبلغ 52,000,000 (پنجاه و دو ميليون) ریال
 • نحوه دريافت اسناد مناقصه : پس از واريز مبلغ 52.000.000 ریال به حساب شماره 5419926396 بانک ملت، شعبة بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش واریزی توسط پست پیشتاز به آدرس “ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد امور مالی، ارسال گردد.

لازم به ذکر است ارسال الکترونیکی اسناد مناقصه به متقاضیان، منوط به دریافت اصل فیش واریزی بانکی توسط واحد مالی سازمان و همچنین ارسال اسکن فیش واریزی بانکی مذکور به همراه اسکن رسید پستی حاوی کد مرسوله به آدرس پست الکترونیکی tech.eng.mfz@gmail.com توسط شرکت کنندگان می باشد.

 • نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 1 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه ساختمان شماره 1 سازمان.
 • مهلت واریز وجه خريد اسناد مناقصه : پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ 25/12/1399 لغایت 15/01/1400.
 • آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های 20/12/1399و 24/12/1399 در روزنامه های جام جم و جهان صنعت چاپ می گردد.
 • مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28/01/1400.
 • تاریخ و نحوه بازگشایی اسناد مناقصه : مناقصه گران محترم ضمن ارسال پاکات الف، ب و ج در پاکت لفاف، آگاهی داشته باشند که پاکات دریافتی رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 30/01/1400، بازگشایی می شوند.

تبصره1: حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره 2: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

 • تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده(گان) برسد و همراه با پيشنهاد قيمت ارائه شود.
 • از پيشنهادات واصله بر اساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم به شماره 158764/94 مورخ 13/07/1394، دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب ميشوند.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3100-044، داخلی 331، سرکار خانم مهندس آیرملو تماس حاصل فرمائید.
 • هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.
پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین