پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

قرائت ترتیل جزء ششم قرآن کریم

#رمضان_المبارک
#ختم_قرآن

? از فرصت دعا و نماز شب در شبهای ماه رمضان استفاده کنید
? جزء  ششم قرآن کریم
? ویژه ختم قرآن در ماه مبارک رمضان

?? هر روز یک جزء از قرآن تقدیم خواهد شد
#التماس_دعا

 

جزء ششم ایات ۱۴۸ تا انتهای سوره نساء و ایات ۱ تا ۸۲ سوره مائده را شامل میشود.

غالب این ایات به نکوهش رفتار و عقاید اکثریت اهل کتاب و نیز نحوه مواجهه پیامبر و مسلمانان با اهل کتاب و فلسفه وجود ادیان مختلف اشاره شده است.

 

تاریخچه و فلسفه شرایع مختلف،اتمام حجت با یهود و نصاری

خداوند بعثت پیامبر اسلام را به منزله اتمام حجت با انها دانسته و اعلام میکند اگر به رسالت الهی محمد ص ایمان بیاورید،عقاید کفر امیز و رفتارهای غلط تان را اصلاح کنید و به احکام کتاب های خودتان عمل کنید،محزون نخواهید بود و مشمول برکات خواهید بود.

-اى اهل کتاب پیامبر ما به سوى شما آمده است که بسیارى از چیزهایى از کتاب [آسمانى خود] را که پوشیده مى‏داشتید براى شما بیان مى‏ کند و از بسیارى [خطاهاى شما] درمى ‏گذرد قطعا براى شما از جانب خدا روشنایى و کتابى روشنگر آمده است {۱۵}

-اى اهل کتاب پیامبر ما به سوى شما آمده که در دوران فترت رسولان [حقایق را] براى شما بیان مى‏ کند تا مبادا [روز قیامت] بگویید براى ما بشارتگر و هشداردهنده اى نیامد پس قطعا براى شما بشارتگر و هشداردهنده ‏اى آمده است و خدا بر هر چیزى تواناست {۱۹}

– ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایى بود نازل کردیم پیامبرانى که تسلیم [فرمان خدا] بودند به موجب آن براى یهود داورى مى ‏کردند و [همچنین] الهیون و علما به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهاى ناچیزى مفروشید و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده‏ اند آنان خود کافرانند {۴۴}

– و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان [=پیامبران دیگر] درآوردیم در حالى که تورات را که پیش از او بود تصدیق داشت و به او انجیل را عطا کردیم که در آن هدایت و نورى است و تصدیق ‏کننده تورات قبل از آن است و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است {۴۶}

-و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده داورى کنند و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود نافرمانند {۴۷}

-و ما این کتاب [=قرآن] را به حق به سوى تو فرو فرستادیم در حالى که تصدیق ‏کننده کتابهاى پیشین و حاکم بر آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهایشان [با دور شدن] از حقى که به سوى تو آمده پیروى مکن

براى هر یک از شما [امتها] شریعت و راه روشنى قرار داده ‏ایم و اگر خدا مى‏خواست‏شما را یک امت قرار مى ‏داد ولى [خواست] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید پس در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت گیرید بازگشت [همه] شما به سوى خداست آنگاه در باره آنچه در آن اختلاف مى ‏کردید آگاهتان خواهد کرد {۴۸}

– و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است عمل مى‏ کردند قطعا از بالاى سرشان [برکات آسمانى] و از زیر پاهایشان [برکات زمینى] برخوردار مى‏شدند از میان آنان گروهى میانه‏رو هستند و بسیارى از ایشان بد رفتار مى ‏کنند {۶۶}

– بگو اى اهل کتاب تا [هنگامى که] به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به سوى شما نازل شده است عمل نکرده‏اید بر هیچ [آیین بر حقى] نیستید و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیارى از آنان خواهد افزود پس بر گروه کافران اندوه مخور {۶۸}

– کسانى که ایمان آورده و کسانى که یهودى و صابئى و مسیحى‏ اند هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند پس نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد {۶۹}

احکام و آداب اخلاقی

خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر [از] کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست {۱۴۸}نساء

-امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده و طعام کسانى که اهل کتابند براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما کتاب [آسمانى] به آنان داده شده به شرط آنکه مهرهایشان را به ایشان بدهید در حالى که خود پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانى دوست‏خود بگیرید و هر کس در ایمان خود شک کند قطعا عملش تباه شده و در آخرت از زیانکاران است {۵}

اى کسانى که ایمان آورده‏اید براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت‏شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است {۸}

-از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است {۳۲}

-و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏ اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است {۳۸}

-پس هر که بعد از ستم‏ کردنش توبه کند و به صلاح آید خدا توبه او را مى‏ پذیرد که خدا آمرزنده مهربان است {۳۹}

– و در [تورات] بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد و زخمها [نیز به همان ترتیب] قصاصى دارند و هر که از آن [قصاص]درگذرد پس آن کفاره [گناهان] او خواهد بود و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده ‏اند آنان خود ستمگرانند {۴۵}

 

تاکیدی دیگر بر امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت علما و مبلغین دینی

-و بسیارى از آنان را مى‏بینى که در گناه و تعدى و حرامخوارى خود شتاب مى‏کنند واقعا چه اعمال بدى انجام مى ‏دادند {۶۲}

-چرا ربانیون و علما آنان را از گفتار گناه[آلود] و حرامخوارگى ‏شان باز نمى ‏دارند راستى چه بد است آنچه انجام مى‏ دادند {۶۳}

از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسى بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند این [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز مى‏کردند {۷۸}

– [و] از کار زشتى که آن را مرتکب مى ‏شدند یکدیگر را بازنمى‏ داشتند راستى چه بد بود آنچه مى‏ کردند {۷۹}

مفاهیم کلی، کلید و کاربردی جزء ۶

 

 1. موارد جواز غیبت کردن (۱۴۸) نساء
 2. آیا مسیح کشته شده؟ (۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹)نساء.
 3. مسیحیت و اعتقاد به سه خدا و رد آن توسط قرآن (۱۷۱ – ۱۷۵)نساء
 4. ارث کلاله (۱۷۶) نساء
 5. وفای به عهد (۱) مائده
 6. آیه تعاون (۲) مائده
 7. آیه اکمال دین و اتمام نعمت (روز غدیر) (۳) مائده
 8. حرام بودن داشتن دوست دختر و دوست پسر (۵). مائده
 9. نحوه وضو گرفتن (۶)مائده.
 10. داستان کشته شدن هابیل توسط قابیل (۲۷ – ۳۱)مائده
 11. مجازات و حکم محارب و مفسد فی الارض (۳۳)مائده.
 12. آیه توسل و دستور به توسل (۳۵)مائده
 13. آیه‌ای که حکم و مجازات اسلام را در بحث زنای محصنه مطابق حکم تورات می‌داند. (۴۳) مائده
 14. جزئیات حکم قصاص اعضاء (۴۵)مائده
 15. خصوصیات یاران امام زمان‌ (علیه السلام) (۵۴)مائده
 16. عطای انگشتر در حال رکوع توسط امیر المومنین‌ (علیه السلام) (۵۵)مائده
 17. آیه تبلیغ (بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ) روز غدیر (۶۷)مائده
 18. زیر سوال رفتن اعتقادات اشتباهات مسحیان مبنی بر سه خدایی (۷۱ – ۷۶)مائده.
پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین